Sjung med oss! är det första häftet i denna serie av samma författare. Häftet innehåller sångtexter vid pianoundervisning på nivå 1, både vid traditionell undervisning och vid undervisning enligt suzuki-metoden. Om det finns en sångtext till ett stycke kan man lätt lära in melodin och rytmen genom att sjunga det. När man kan sjunga stycket, blir det lättare att lära sig spela det.

Läs mera ...

 


Lær å spille skalaer med oss!’

Inger Nordby skriver i Musikkpedagogen 4/2007 om ’Lær å spille skalaer med oss!’:

Detta häfte lär Dig spela dur-skalor på pianot på ett strukturerat och effektivt sätt.

Nordby berättar om en engelsk elev, som imponerade genom sin förmåga att spela skalor oavsett var på klaviaturen han ombads börja. Eleven redogjorde för metoden, som föreföll väldigt logisk, men förklaringen gick förlorad i stundens förvåning. Kanske, menar Inger Nordby, använde sig eleven av samma metod som den i ’Lær å spille skalaer med oss!’. Metoden som Kristin Dijkman presenterar i häftet förefaller i alla fall lika logisk.

Häftets omslagsbild åskådliggör också dur-skalan. Åtta elever står ordnade på rad efter sin längd. Skalans halvtons-steg markeras genom att eleverna står arm i arm. Det ger en tydlig visualisering: hel-hel + halv, hel-hel-hel + halv.

I förordet till häftet står bland annat:” Innan du kan spela ett instrument bra, måste du behärska tekniken, handverket. Grundläggande pianoteknik innebär bl.a. att du kan spela skalor i alla tonarter. Med detta häfte kan du lära dig att spela dur-skalor på ett strukturerat och effektivt sätt.”

Läs mera ...


Vad är Solfège?  Solfège är sångövningar som bygger på solmisations-stavelserna do re mi fa sol la ti do. Solfège används som hjälpmedel vid notläsning, i sång- och  instrumentundervisning. Solfège kan användas vid all musikundervisning samt i körsammanhang. 

Lär dig sjunga Solfège med oss! förklarar för barn och vuxna på ett enkelt och grundligt sätt hur de kan lära sig solfège. Häftet är riktat till barn i åldern 4 - 9 år, men kan självfallet användas  i alla åldrar. När barnen har gått igenom häftet skall de kunna sjunga solfège på de stycken som de övar på dagligen. De skall också kunna spela styckena i häftet uti från en godtyckligt vald ton på instrumentet. Barn som ännu inte är mogna för symboler kan följa med notrörelserna upp eller ned genom att peka på solfège-noterna i häftet. Detta kan de göra samtidigt som de sjunger och lyssnar till tonrörelserna. 

Läs mera ...


Kristin Dijkman  är en duktig pianist. Hon har mer än 25 års erfarenhet som pianopedagog inom privat såväl som inom kommunal musikskoleverksamhet.. Hon har en solid akademisk musikutbildning från Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i Wien, där hon studerade till konsertpianist och pianopedagog under 7 år, bl.a. hos prof. Graf Adnet och prof. N. Flores. Hon avslutade sina studier med laud. Kristin Dijkman har även gått ett år med pedagogiska seminarier vid Musikhög-skolan i Oslo, följt av många masterklasser med olika pianister och pedagoger. Hon har under många år fortsatt sina studier under ledning av Eline Nygård och prof. Einar Steen-Nøkleberg.

Från 1997 har hon gått vidarutbildning i pianoundervisning enligt Suzuki-metoden, och har för närvarande tagit examen i 4 av 5 nivåer på Musikhögskolan i Malmö og Göteborg. Hon startade 1998 den första suzuki pianogruppen i Norge med komplett pianoundervisning enligt Suzuki-metoden, d.v.s. med både individuell och gruppundervisning. Då piano av naturen är ett soloinstrument, bjöd gruppundervisningen på många utmaningar. Kristin Dijkman har i sitt gruppundervisnings-koncept gjort ett banbrytande arbete.

Tillbaka