ISBN 978-82-92556-16-0

Den lille hvite alven

Et eventyr i ord og bilder

Eventyret Den lille hvite alven handler om hvordan vi lærer å oppfatte oss selv gjennom speiling fra andre mennesker rundt oss. Barnet trenger speil der det kan se hvem det er og hvilke muligheter det har. Andre mennesker utgjør disse speilene. De viktigste speilene er de som barnet opplever tidlig i sin utvikling, vanligvis gjennom den forgående generasjon. Vi kan bare gi videre til neste generasjon det vi selv har fått, derfor får barn av foreldre som selv ikke har fått speilet sine barneegenskaper tilstrekkelig nok, dårligere utgangspunkt til å kunne se seg selv og sine muligheter.
Dette eventyret er arketypisk og derfor allmennmenneskelig. Arketypiske motiver og skikkelser finnes i de fleste eventyr. Psykoanalytikeren Carl Gustav Jung bruker begrepet arketypisk om enkelte felles nedarvede mønstre og bilder i det ubevisste sjeleliv.

Kunstneren sier: "Jeg ønsker å berøre mine medmennesker med det jeg maler og skriver. Derfor er min kunst alltid knyttet til mitt eget liv".

Foreløpig kun utgitt som lydbok på CD – lest av forfatteren.

CD lydbok kan bestilles , via epost til

Pris:  CD kr. 70   (+ porto)                                    

Tilbake