Lær å synge Solfège med oss!

Detta häfte förklarar på ett enkelt sätt hur man kan lära sig att sjunga solfège.

Vad är Solfège?  Solfège är sångövningar som bygger på solmisations-stavelserna do re mi fa sol la ti do. Solfège används som hjälpmedel vid notläsning, i sång- och i instrumentundervisning. Det kan användas vid all musikundervisning, samt i körsammanhang. 

Vilka är fördelarna med att kunna solfège?  
Att kunna  solfège ger många fördelar som:
- solfège utvecklar gehöret både när det gäller tonehöjd och rytm.
- elever lär sig sjunga direkt från bladet.
- det går lättare att spela ett stycke när eleven redan kan sjunga det han/hon  skall lära sig spela.
- notläsning går lättare genom att träna det relativa systemet.
- solfège stärker känslan för tonalitet och klangbilden.

Författaren förklarar i häftet:

”Jag vet av egen erfarenhet att instrumentalister har många fördelar av att kunna sjunga solfège. Mange har barn som ønsker å kunne starte instrumental opplæring før barna kan noter. Då gäller det att hitta andra sätt att undervisa på. Vid sidan av att lyssna till musiken och spela på gehör, kan man sjunga sångerna först på solfège. Detta styrker klangbilden och sätter eleverna på rätt spår när det gäller notläsningen”.

Häftet är i A4 format med illustrationer,(det har) 36 sidor och all text finns på tre-språk ( norska, engelska och tyska.

Lær å synge Solfège med oss! förklarar för barn och vuxna på ett enkelt och grundligt sätt hur de kan lära sig solfège. Häftet är riktat till barn i åldern 4 - 9 år, men kan självfallet användas av barn och vuxna i alla åldrar. När barnen har gått igenom häftet skall de kunna sjunga solfège på de stycken som de övar på dagligen. De skall också kunna spela styckena i häftet från en godtycklig ton på instrumentet. Barn som ännu inte är mogna för symboler, kan följa med notrörelserna upp eller ned genom att peka på solfège-noterna i häftet. Detta kan de göra samtidigt som de sjunger och lyssnar till tonrörelserna. 

Häftet är ett värdefullt komplement till gruppundervisning i musik. Svårighetsgraden ökas på ett välavvägt sätt och börjar med en enkel introduktion av Solfège i dur. I en annan del av häftet presenteras solfège i moll. För musikstyckena är enbart melodistämman återgiven och dessa kan därför användas av alla G-nyckel-instrument. Tonhöjden i styckena har anpassats till barns röstläge. Häftet har fina illustrationer och kan användas från nybörjar- nivå. För lärare är häftet enkelt att sätte sig in i. 

Du kan beställa häftet här